مزرعه پربرکت

درباره بلاگ

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

من  راه را میگویم ، تو خود با قدرت تفکری که خدا داده خوب یا بدش را تشخیص بده و هرکدام را بیشتر دوست داشتی انتخاب کن
صاحب اختیاری هر چه می خواهی کنی
__________________
خوب بودن عادت است
اما بد بودن لجاجت !
__________________
خدا ما را بی نقص آفریده پس آنی که ما را به دروغ می کشد خودمان هستیم
ما خودمان راه پیچیده را انتخاب می کنیم ، زمین گهواره ایست مایه آرامش اگر او را بشناسیم و بدانیم برای چه آفریده شده
آیا ما آمده ایم برای چشیدن طعم شیرین دنیا یا برای تکامل ؟
جواب مشخص است زیرا خود خدا می فرماید :
ای فرزند آدم
از بی نیازی شاد و مسرور مباش چرا که تو جاودانه نیستی
و از فقر خود ناله مکن زیرا که فقر برای تو همیشگی نیست
و در بلا و مصیبت ناامید مشو
چرا که طلا با آتش و مومن با بلا و مصیبت آزمایش می شود .
همانا شخص بی نیاز در دنیا عزیز است و در آخرت ذلیل
اما فقیر در دنیا ذلیل و در آخرت عزیز است
و همانا آخرت پایدارتر و نیکوتر است .(1)
دنیا فی حد ذاته ایرادی ندارد اگر بدانیم برای اینکه سرچشمه ی خوبی ها شویم آمدیم ...

ای سرزنش کننده دنیا که به خدعه و باطل های آن فریب خورده ای و مغرور گشته ای
آیا خود فریب می خوری و او را مذمت می کنی ؟
همانا دنیا خانه صدق است برای راستگویان با آن و خانه تندرستی برای آن که دنیا را بفهمد
و خانه بی نیازی برای آنکه از آن بهره ببرد و خانه پند برای هر نصیحت پذیری
و سجده گاه دوستداران خدا و محل استغفار فرشتگان خدا و محل فرود آمدن وحی خدا
و تجارت خانه دوستان خدا که در آن رحمت خدا را کسب کردند و بهشت را در آن سود بردند
پس تو دیگر چه چیز را سرزنش می کنی ؟ (2)
مشخص است خداوند در شش دوره  زمین را خلق کرد که روی هم تقریبا 4.6 میلیارد سال بعد آدم و حوا را به زمین آورد

مستاجر خدا