مزرعه پربرکت

درباره بلاگ

سلام و آرزوی قبولی شما در امتحان الهی

معمولا در همه جا درباره دنیای مذموم سخن به میان آمده

چه خوب است که با هم دنیای ممدوح را هم بهتر بشناسیم

دنیا فی حد ذاته ایرادی ندارد

ایراد از ماست نه از دنیا

ماییم که با گناهان خود را به هلاکت میکشانیم

خدا دنیا را مزرعه ای برای آخرت آفرید 

و انسان را از باارزش ترین موجودات قرار داد

آیا باید این ارزش را بیهوده از بین ببریم؟

یا حق خدا را با از بین بردن ارزش خود از بین ببریم ؟ از که انتقام میگیری؟ خودت یا خالقت ؟

الهی که قلب های همه مان در راه خدا و زندگی الهی زنده شود و اگر زنده هست زنده بماند ...